Country statistics 2020

Poland (2020-01-01 - 2020-12-31)

Summary:

Approx. total funding: 165.092 k€
Total number of projects:293
Coordinated projects:27
Sole partner projects:17

Partner countries:

CountryNo of project partners
Spain1107
Germany1013
France987
Italy979
Poland766
United Kingdom563
Netherlands461
Belgium454
Greece373
Portugal344
Sweden311
Austria286
Finland252
Denmark247
Czech Republic218
Switzerland196
Slovenia172
Norway163
Hungary140
Ireland110

Partner distribution:

map

Top institutions:

1FUNDINGBOX ACCELERATOR SP ZOO |
2UNIWERSYTET WARSZAWSKI |
3INSTYTUT CHEMII BIOORGANICZNEJ PAN |
4POLITECHNIKA WARSZAWSKA |
5POLSKA AGENCJA KOSMICZNA |
6NARODOWE CENTRUM BADAN JADROWYCH |
7POLITECHNIKA POZNANSKA |
8SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZINSTYTUTLOTNICTWA |
9UNIWERSYTET IM ADAMA MICKIEWICZA W POZNANIU |
10AKADEMIA GORNICZOHUTNICZA IM STANISLAWA W KRAKOWIE |
11POLITECHNIKA SLASKA |
11UNIWERSYTET JAGIELLONSKI |
12POLSKA AKADEMIA NAUK |
13POLITECHNIKA WROCLAWSKA |
13UNIWERSYTET GDANSKI |
14INSTYTUT ENERGETYKI |
15INPHOTECH SP ZOO |
167BULLSCOM SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA |
17WARSAW AGRICULTURAL UNIVERSITY |
18KRAJOWA AGENCJA POSZANOWANIA ENERGII SPOLKA AKCYJNA |
19INSTYTUT TECHNOLOGII ELEKTRONOWEJ |
20POLITECHNIKA GDANSKA |
21INSTITUTE OF SOIL SCIENCE AND PLANT CULTIVATION |
22INSTYTUT MEDYCYNY PRACY IMIENIA PROF DRA MED JERZEGO NOFERA W LODZI |
23INSTYTUT ROZRODU ZWIERZAT I BADAN ZYWNOSCI POLSKIEJ AKADEMII NAUK |
23UVERA SPOLKA AKCYJNA |
23SYNTOIL SPOLKA AKCYJNA |
24SPACE RESEARCH CENTRE POLISH ACADEMY OF SCIENCES |
25NARODOWE CENTRUM BADAN I ROZWOJU |
25IZNAB SPOLKA Z OGRANICZONA ODPOWIEDZIALNOSCIA |
26SZKOLA GLOWNA HANDLOWA W WARSZAWIE |
27UNIWERSYTET PRZYRODNICZY WE WROCLAWIU |
28CENTRUM MATERIALOW POLIMEROWYCH IWEGLOWYCH POLSKA AKADEMIA NAUK CMPIW PAN |
29WISEEUROPA FUNDACJA WARSZAWSKI INSTYTUT STUDIOW EKONOMICZNYCH I EUROPEJSKICH |
30NARODOWE CENTRUM NAUKI |
31INTERNATIONAL INSTITUTE OF MOLECULAR AND CELL BIOLOGY |
31POLITECHNIKA KRAKOWSKA |
32EUROPEJSKIE REGIONALNE CENTRUM EKOHYDROLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK |
33STERIPACK MEDICAL POLAND SP ZOO |
34ITTI SP ZOO |
35INSTYTUT BADAN SYSTEMOWYCH POLSKIEJ AKADEMII NAUK / SYSTEMS RESEARCH INSTITUTE POLISH ACADEMY OF SCIENCES |
35SIEC BADAWCZA LUKASIEWICZ PRZEMYSLOWY INSTYTUT AUTOMATYKI I POMIAROW PIAP |
36LODZMIASTO NA PRAWACH POWIATU |
37INSTYTUT FILOZOFII I SOCJOLOGII POLSKIEJ AKADEMII NAUK |
37INSTYTUT MASZYN PRZEPLYWOWYCH IM ROBERTA SZEWALSKIEGO POLSKIEJ AKADEMII NAUK IMP PAN |
38CENTRUM ASTRONOMICZNE IM MIKOLAJAKOPERNIKA POLSKIEJ AKADEMII NAUK |
39GLOWNY INSTYTUT GORNICTWA |
40ENERGA OPERATOR |
41MIASTO STOLECZNE WARSZAWA |
42PLANT BREEDING AND ACCLIMATIZATION INSTITUTE |